Advies en begeleiding  Functionele veiligheid & SIL
   
 

Safety Integrity Level (SIL) toetst de functionele veiligheid van instrumentele (proces)beveiligingen en vormt een onderdeel van de normeringen IEC 61508 en IEC 61511.

 

 

 AANVRAAG INFORMATIE

 

Procesinstallaties, machines en andere apparatuur kunnen in het geval van gevaarlijke defecten of storingen, gevaar opleveren voor mens, milieu en kapitaal. Om de risico's beheersbaar te houden, is het (bij wet) verplicht om de impact van eventueel falen van de installatie steeds weer te analyseren. Als blijkt dat die impact te groot is, worden passende maatregelen vereist.  

PRODUCA CONSULTANCY adviseert in dit traject. Wij verzorgen bovendien lezingen over dit onderwerp. Deskundig advies over deze materie is een belangrijke voorwaarde voor een veilige werkomgeving. Be safe!
 

 
        © PRODUCA 2011