Tekst   Redigeren  
 

 

   

 'In redelijke taal weerklinkt wat in werkelijkheid gebeurt.'

G.J.P.J. Bolland, Nederlands taalkundige en filosoof (1854-1922)

 

 

 

 

 

 

 AANVRAAG INFORMATIE

 

Niets is zo ergerlijk (en soms ook gevaarlijk) als een gebruiksaanwijzing die niet klopt of een onleesbaar handboek. Een product kan nog zo adequaat, functioneel en veilig zijn, als de gebruiker geen wijs weet uit de bediening en de mogelijkheden, mist het product zijn doel.

Niet voor niets vormt het redigeren van gebruiksaanwijzingen, handboeken en andere technische teksten een belangrijk onderdeel van de activiteiten van PRODUCA COMMUNICATIE. Onze professionals maken er hun persoonlijke missie van om alle ter zake doende informatie over het product op heldere, overzichtelijke én, belangrijker nog, op juiste wijze te presenteren aan de gebruiker.

De ‘plus’ van PRODUCA? Wij zijn deskundig op het gebied van informatieoverdracht en redactionele activiteiten, en putten daarbij uit een ruime schat aan inhoudelijke kennis en relevante technische ervaring.

 
        © PRODUCA 2011