Training Technisch  Functionele veiligheid & SIL 
   

 

 

 

 

Voor de classificatie van veiligheidsystemen is de IEC61508 in gebruik en geeft SIL klassen. Het gebruik van de SIL-norm en de toepassing ervan in de praktijk is essentieel. PRODUCA COMMUNICATIE heeft in nauwe samenwerking met een expert op dit gebied enkele trainingen ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AANVRAAG INFORMATIE

 

SIL Overzicht (SOV)
Voor een snel overzicht van de SIL classificatie is deze standaardtraining heel geschikt. Het is een kennismaking met de opbouw en terminologie van SIL en de gevolgen ervan voor procesinstallaties.
 

SIL Toepassing (SIT)
Leer alles over SIL classificatie en hoe deze op adequate wijze toe te passen. Hoe is de classificatie opgebouwd en welke gevolgen heeft het voor de procesinstallatie? Verklaar de SIL classificatie op basis van IEC61508 en IEC61511. Beoordeel een procesinstallatie op basis van de SIL normen. Definieer de veiligheid aan de hand van de gegeven standaard, en pas de opgedane kennis toe in een procesomgeving.

SIL in Praktijk (SIP)
SIL in Praktijk heeft in de basis dezelfde opzet als SIT, echter deze is gericht op een door de deelnemer(s) gekozen praktijksituatie. Minimaal een week voor aanvang wordt een P&ID ter beschikking gesteld. Deze wordt geanalyseerd en dient als basis voor deze training. De cases worden gebaseerd op de gegeven praktijksituatie. De deelnemers leren daarmee de SIL classificatie toe te passen op de dagelijkse omgeving. 

 
        © PRODUCA 2011